16. ročník študentskej súťaže, 8. ročník medzinárodnej súťaže

Téma: „Koncertní síň pro Plzeňskou filharmonii / ČRo Plzeň“.

Motto: „Mluvit o hudbě je jako tančit o architektuře.“
(Ondřej Kukal skladatel, dirigent a houslista)

 

Víťazné práce

1.cena - 442 346
Bc. BENÁK Tomáš
Bc. HARČARÍK Marek
Bc. LUCKÝ Marián
FA STU Bratislava
2.cena - 385 148
BAKYTA Róbert
SvF STU Bratislava
pedagog: Ing. arch. Paňák
3.cena - 220 286
PANULIN Peter
UCHAĽ Patrik
KOBAN Peter
FA ČVUT, Praha

Odmeny Xella

Odměna: 211 251
GREGA - JAKUB Matúš
SvF STU, Bratislav
pedagog: Ing. arch. Pavol Paňák
Odměna: 092 114
RICHTÁRIK Peter
FA STU, Bratislava
Odměna: 681 129
VAŠEK Michal
FUA TU, Liberec
pedagog : doc. Ing. arch. Z. Fránek, Ing. arch. R. Suchánek

Ceny médií

Cena riaditeľky Plzeňskej filharmónie, Mgr. Lenky Kavalové
442 346 (1. cena poroty Xella)
Cena riaditeľa Českého rozhlasu Plzeň, PhDr. Zdeňka Levého:
860 820
Cena primátora masta Plzně, Mgr. Martina Baxy:
211 251 (odmena poroty Xella)

Všetky ceny médií tu...

 • Zadanie súťaže - podklady
 • Zasadnutie poroty
 • Fotogaléria
 • Mediálný partneri

Základním úkolem soutěže je architektonický návrh přístavby koncertní síně ke stávající funkcionalistické budově Českého rozhlasu v Plzni. Jde o nalezení vhodné vazby kompoziční, hmotové, provozní a dispoziční. Doplnění budovy celospolečenského významu do organismu krajského města i konkrétního místa městského parku.

Záměr vychází z původní koncepce pozdně funkcionalistického souboru budov Českého rozhlasu z r. 1947 na náměstí Míru v Plzni, postaveného jako jediná budova v ČR přímo pro potřeby rozhlasu, kdy však severní křídlo budovy koncertní síně zamýšlené pro Plzeňskou filharmonii už nebylo dostavěno. Na tématu je určitě lákavá nepříliš obvyklá přímá návaznost na kvalitní architekturu stávající budovy, blízký kontext městského parku a samozřejmě i jistá prestiž či idea samotné kulturně společenské náplně.

Záměr je tedy jednoznačně definovaný - reprezentativní prostor pro společné vnímání hudby - nezatížený přílišnou multifunkčností, ale naopak ve vzájemné symbióze s budovou Českého rozhlasu. Hodnotit pak lze nejen kvalitu samotného návrhu, ale i nalezení nejvhodnější vazby a měřítka k již existující architektuře.

Městu Plzni kvalitní koncertní síň a domácí scéna pro Plzeňskou filharmonii dosud citelně chybí a různá dlouholetá provizoria ve víceúčelových sálech na tom nic nemění, přitom se jedná rozhodně o potřebu celoměstského či nadregionálního významu.

ZADÁNÍ SOUTĚŽE, PODROBNÝ POPIS, SPECIFIKACE


Stahujte zde...

Dokumenty ke stažení
Dokumenty obsažené v ZIP souboru:

 • dendrologická dokumentace části okolí
 • 3D model stávající budovy ve formátu pro 3DS a Archicad
 • geodetické zaměření situace v dwg
 • dwg soubory současného stavu budovy Českého rozhlasu Plzeň
 • panoramatické snímky okolí

Přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane heslo pro rozbalení ZIP souboruDokumenty stahujte zde...

Description of 16th Student competition, 8th International competition


Download here...

Documents for download
Files included in ZIP:

 • site plan (aerial photo)
 • 3D models of CRO Plzen building
 • DWG drawing of objects
 • panorama pictures
Download here...
Rozhovor s členmi poroty po jej zasadaní, Český rozhlas Plzeň:
Rozhovor

Rohovor si prehrajte tu:
Protokol ze zasedání poroty

Stahujte zde:

Slovné hodnotenia porotcov
voľne zaznamenané pri rozprave nad súťažnými návrhmi

Stahujte zde:

KOMPLETNÁ FOTOGALÉRIA PROJEKTOV TU:


Download fotogalerie projektov (zip - 55 MB)

Mediální partneri - SK

 

Mediální partneri - CZ