Schodiskové dielce

SCHODISTOVE DIELCE
 • Okamžitá pochôdznosť
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
 • Výrazná úspora nákladov
 • Obmedzenie mokrých procesov
 

Výrobok

Vystužený pórobetón značky
P3,3-600

Obchodný názov

Ytong - schodiskový dielec
P 3,3-600

Použitie

Konštrukcie otvorených alebo uzavretých schodíšť s priamymi alebo točitými ramenami. Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Stupne je možné podmurovať alebo vmurovať do nosnej steny. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

Profilovanie

Hladké

Rozmerová tolerancia

Dĺžka ± 3,0 mm, šírka ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Stupeň horľavosti

Podľa "Rozhodnutia 96/603" Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti "A" bez skúšania a spĺňa kritéria triedy "A1" podľa STN EN 13501-1

Malta

Ytong tenkovrstvová lepiaca malta

Povrchové úpravy

Zhora:
keramický obklad, prírodný kameň, drevo, PVC, textílie
Zdola:
sadrokartón, vápenné, vápenno-cementové, sádrové a vápenno-sádrové omietky, drevo, textílie

Doplnkové produkty

Malty, Náradie

Balenie

na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm
 

Varianty schodiska

 • Základné údaje

  Základní údaje - schodiskové dielce

   
   
  šírka
  š
  výška
  v
  dĺžka1)
  d
  min. úložná
  dĺžka
  3) počet ks
  na palete
  primerená
  hmotnosť
  zaťaženie
  qdov
    [mm] [mm] [mm] [mm] [ks/pal] [kg/bm2] [kN/m2]
  Stupne rovné300150900-1800150-443,0
  Stupne atypické max.600150max. 1800150--3,0

  1) Dĺžkový rozmer schodiskového dielca je odstupňovaný po 1 mm, získajú sa odrezaním zo štandardnej dĺžky 1200, 1500, alebo 1800 mm. 2) Priemerná hmotnosť 1 bm je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% objemovej vlhkosti 3) Počet kusov na palete je závislý od tvaru a skladby schodiska

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropný, strešný a stenový dielec

  Vlastnosti materiálu jednotka P3,3-600
  Hodnota charakteristickej pevnosti v tlakuN/mm23,3
  Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnostikg/m3600
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 DRY (P 50%)W/(m.K)0,137
  Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb1/K7,5.10-6
  Súčiniteľ konvenčného zmraštenia μmm/m0,20
  Faktor difúzneho odporu ε-5 / 10
  Požiarna odolnosťmin.90
 • Dokumenty na stiahnutie

  Prospekty

  Produktový katalóg
  Schodisko Ytong - Postup montáže

  CSK Vyhlásenie zhody - závod Chlumčany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Schodiskové stupne

  CSK Certifikát VPK - závod Chlumčany

  CSK Certifikáty VPK YTONG - Schodiskové stupne

  Vyhlásenie parametrov (DoP) na základe nariadenie európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011

  20000094 P4,4-600 SCH 1200
  20000095 P4,4-600 SCH 1500
  20000096 P4,4-600 SCH 1800
  20000097 P4,4-600 SCH UNI 1800