Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

PRESNÉ TVÁRNICE YTONG
 • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
 • Jednoduché a rýchle murovanie
 • Žiadne tepelné mosty
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Jednoduché rezanie bez odpadu
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Ekologická nezávadnosť
 

Výrobok

Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu STN EN 771-4, kategória I.

Obchodný názov

Ytong THETA+ P1,8-300
Ytong LAMBDA+ P2 -350 PDK
Ytong - presná tvárnica P2-400 PDK
Ytong - presná tvárnica P2-400 PD
Ytong - presná tvárnica P4-500 PDK
Ytong - presná tvárnica P4-500 PD
Ytong - presná tvárnica P4-500
Ytong - presná tvárnica P4-550
Ytong - presná tvárnica P6-650

Použitie

Nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny v interiérech

Profilovanie

Presné tvárnice hrúbky 200 mm a 499 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami, Presné tvárnice hrúbky 250 mm, 300 mm a 375 mm sa vyrábajú s dvojitým perom a drážkou, prípadne s úchopnými kapsami.

Rozmerová tolerancia

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Stupeň horľavosti

Podľa "Rozhodnutia 96/603" Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti "A" bez skúšania a spĺňa kritéria triedy "A1" podľa STN EN 13501-1

Balenie

vo fóliach na paletách rozmeru: 1000 x 750 mm
pre tvárnice dĺžky L =499 mm 1200 x 750 mm
pre tvárnice dĺžky L = 599 mm

Malta

Ytong tenkovrstvová lepiaca malta
Ytong – zakladacia termo malta

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:
vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón
Keramické obklady:
priamo na murivo bez omietky
Vonkajšie omietky:
Ytong ľahčená omietka alebo ľahké omietky určené pre pórobetón Odporúčané vlastnosti omietok: pevnosť v tlaku Rd = 2 až 5 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu Roh ≥ 0,5 MPa
priľnavosť Rhz ≥ 0.2 MPa
koeficient nasiakavosti w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
ekvivalentná difúzna hrúbka sd ≤ 2,0 m
súčin w.sd ≤ 0,2 kg.m-1.h-0,5
objemová hmotnosť ρ = 800 až 1200 kg.m-3
paropriepustné a vodoodpudivé dodržovať hrúbku vrstvy omietok doporučovanú výrobcom technologický postup, príprava podkladu, doba zrenia, povrchová úprava musí byť špecifikovaná výrobcom omietky

Doplnkové systémové produkty

 • presná tvárnica Ytong
 • vencová tvárnica Ytong
 • U profil Ytong
 • nosný preklad Ytong
 • prekladový trámec Ytong
 • nenosný preklad Ytong
 • schodiskový dielec Ytong
 • stropný dielec Ytong
 • montovaný strop
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie
 
 • Základné údaje

  Základné údaje - Ytong - presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  požiarna
  odolnosť
  tepelný
  odpor mur.
  vo vysušenom
  stave RDRY
  výpočtová
  hodnota
  tepelného
  odporu
  muriva RU
  počet kusov
  na 1 m2
  muriva
  spotreba
  malty na
  1 m2 muriva
  [mm] min. [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
  P1,8-300 499x249x300 REIW 180 6,24 5,94 13,3 8,20
  P2-350 300x249x599 REIW 180 3,53 3,37 6,70 3,00
  P2-350 375x249x599 REIW 180 4,41 4,21 6,70 3,75
  P2-350 450x249x599 REIW 180 5,29 5,06 13,3 8,20
  P2-400 300x249x599 REIW 180 3,13 2,97 6,70 3,00
  P2-400 375x249x599 REIW 180 3,91 3,71 6,70 3,75
  P4-500 300x249x499 REIW 180 2,31 2,19 8,00 3,00
  P4-500 375x249x499 REIW 180 2,89 2,74 8,00 3,75

   

  Základné údaje - Ytong - presná tvárnica s perom a drážkou


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  požiarna
  odolnosť
  tepelný
  odpor mur.
  vo vysušenom
  stave RDRY
  výpočtová
  hodnota
  tepelného
  odporu
  muriva RU
  počet kusov
  na 1 m2
  muriva
  spotreba
  malty na
  1 m2 muriva
  [mm] min. [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
  P2-350 250x249x599 REIW 180 2,94 2,81 6,70 2,50
  P2-400 250x249x599 REIW 180 2,61 2,48 6,70 4,50
  P2-400 300x249x599 REIW 180 3,13 2,97 6,70 3,00
  P2-400 375x249x599 REIW 180 3,91 3,71 6,70 3,75
  P2-500 250x249x559 REIW 180 1,92 1,83 6,70 2,50
  P4-500 250x249x599 REIW 180 1,92 1,83 6,70 2,50
  P4-500 300x249x499 REIW 180 2,31 2,19 8,00 3,00
  P4-500 375x249x499 REIW 180 2,89 2,74 8,00 3,75

   

  Základné údaje - Ytong - presná tvárnica hladká


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  požiarna
  odolnosť
  tepelný
  odpor mur.
  vo vysušenom
  stave RDRY
  výpočtová
  hodnota
  tepelného
  odporu
  muriva RU
  počet kusov
  na 1 m2
  muriva
  spotreba
  malty na
  1 m2 muriva
  [mm] min. [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
  P4-500 200x249x599 REIW 180 1,54 1,46 6,70 2,00
  P4-500 250x249x599 REIW 180 1,92 1,83 6,70 2,90
  P6-650 200x249x499 REIW 180 1,18 1,12 8,00 2,00
  P6-650 250x249x499 REIW 180 1,47 1,40 8,00 2,50
  P6-650 300x249x499 REIW 180 1,77 1,68 8,00 3,00
 • Expedičné údaje

  Expedičné údaje - Ytong - presná tvárnica s perom a drážkou s úchopnou kapsou


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  objem
  výrobkov
  na palete
  počet
  kusov
  na palete
  plocha
  muriva
  na palete
  expedičná
  palety2)
  spotreba
  malty na
  1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg/pal]
  P1,8-3001) 499x249x300 1,118 30 2,25 456 18,45
  P2-350 300x249x599 1,342 30 4,50 631 13,00
  P2-350 375x249x599 1,342 24 3,60 631 13,00
  P2-350 450x249x599 1,118 30 2,25 529 18,45
  P2-400 300x249x599 1,342 30 4,50 722 13,00
  P2-400 375x249x599 1,342 24 3,60 722 13,00
  P4-500 300x249x499 1,118 30 3,75 755 11,00
  P4-500 375x249x499 1,118 24 2,98 755 11,00

   

  Expedičné údaje - Ytong - presná tvárnica s perom a drážkou


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  objem
  výrobkov
  na palete
  počet
  kusov
  na palete
  plocha
  muriva
  na palete
  expedičná
  palety2)
  spotreba
  malty na
  1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg/pal]
  P2-350 250x249x599 1,342 36 5,40 631 13
  P2-400 250x249x599 1,342 36 5,40 718 13
  P2-400 300x249x599 1,342 30 4,50 722 13
  P2-400 375x249x599 1,342 24 3,60 722 13
  P2-500 250x249x559 1,342 36 5,4 902 13
  P4-500 250x249x599 1,342 36 5,40 902 13
  P4-500 300x249x499 1,118 30 3,75 755 11
  P4-500 375x249x499 1,118 24 3,00 755 11

   

  Expedičné údaje - Ytong - presná tvárnica hladká


  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  objem
  výrobkov
  na palete
  počet
  kusov
  na palete
  plocha
  muriva
  na palete
  expedičná
  palety2)
  spotreba
  malty na
  1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg/pal]
  P4-500 200x249x599 1,253 42 6,30 902 18
  P4-500 250x249x599 1,253 42 6,30 902 18
  P6-650 200x249x499 1,044 42 5,22 902 18
  P6-650 250x249x499 1,118 36 4,47 965 11
  P6-650 300x249x499 1,118 30 3,73 965 11
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - ytong presné tvárnice

  Vlastnosti materiálu jednotka P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650
  Maximálna stredná hodnota
  objemovej hmotnosti
  kg.m3 300 350 400 500 500 550 650
  Normalizovaná pevnosť
  murovacích prvkov fb
  N/mm2 1,9 2,5 2,6 2,8 4,2 5,0 6,5
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti
  λ10 DRY
  W/(m.K) 0,080 0,085 0,096 0,130 0,130 0,150 0,170
  Výpočtová hodnota tepelnej
  vodivosti λU
  W/(m.K) 0,084 0,089 0,101 0,137 0,137 0,158 0,179
  Faktor difúzneho odporu μ
  (STN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Merná tepelná kapacita c
  (STN EN 1745)
  kJ/(kg.K) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Súčiniteľ tepelného
  pretvorenia αb
  1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Súčiniteľ konvenčného
  zmraštenia ε
  mm/m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
  Prídržnosť N/mm2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti materiálu jednotka P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650
  Charakteristická hodnota
  tiaže muriva
  kN/m3 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,6 7,8
  Výpočtová pevnosť
  muriva Rd (STN 731101)1)
  N/mm2 - 0,5 0,5 0,6 1,0 - -
  Súčiniteľ pretvárnosti
  muriva α (STN 731101)
  - - 600 600 600 800 800 800
  Charakteristická pevnosť
  muriva v tlaku fk 2)
  N/mm2 1,38 1,74 1,80 1,92 2,71 3,14 3,93


  1) Pre murivo na tenké škáry, pri výške ložnej škáry 250 mm
  2) Hodnoty fk boli vypočítané podľa STN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) z deklarovaných hodnôt normalizovanej priemernej pevnosti v tlaku murovacích prvkov fb. Konštanta K bola do rovnice zavedená podľa tab. 3.3 pri použití malty na tenké škáry hodnotou K=0,80.

 • Dokumenty na stiahnutie