Presné tvárnice pre nenosné steny

presné tvárnice pre obvodové a nosné steny
 • Jednoduché murovanie bez odpadu
 • Vysoká presnosť murovaných stien
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku
 • Nízka objemová hmotnosť
 • Ekologická nezávadnosť
 

Výrobok

Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu STN EN 771-4

Obchodný názov

Ytong - presná tvárnica P2-500
Ytong - presná tvárnica P4-500
Ytong - presná tvárnica P4-500 PD

Použitie

Presné tvárnice hrúbky 50 mm a 75 mm: obmurovky, prímurovky, interiérové prvky Presné tvárnice hrúbky 100 mm: nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky, interiérové prvky. Presné tvárnice hrúbky 125 a150 mm nenosné vnútorné steny, deliace priečky podmurovacie schodiskových dielcov Ytong.

Profilovanie

Presné tvárnice hrúbky 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm s hladkými styčnými plochami, Presné tvárnice hrúbky 100 mm a 150 mm s perom a drážkou.

Stupeň horľavosti

Podľa "Rozhodnutia 96/603" Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti "A" bez skúšania a spĺňa kritéria triedy "A1" podľa STN EN 13501-1

Malta

Ytong tenkovrstvová lepiaca malta
Ytong – zakladacia termo malta

Rozmerová tolerancia

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:
Vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na omietanie pórobetónu. technologický postup, príprava podkladu, hrúbka vrstiev, doba zrenia, povrchová úprava musia byť špecifikované výrobcom omietky .
Keramické obklady:
priamo na murivo bez omietky

Doplnkové systémové produkty

 • Ytong - nenosný preklad
 • Ytong - nenosný oblúkový preklad
 • Ytong - prekladový trámec
 • Malty
 • Murivová spojka
 • Náradie

Balenie

vo fóliach na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm
 • Základné údaje

  Základní údaje - Ytong presná tvárnica priečková

  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  požiarna
  odolnosť
  index
  vzduchovej
  nepriezvučnosti
  RW
  tepelný
  odpor mur.
  vo vysušenom
  stave RDRY
  výpočtová
  hodnota
  tepelného
  odporu
  muriva RU
  počet kusov
  na 1 m2
  muriva
  spotreba
  malty na
  1 m2 muriva
  [mm] min. [dB] [m2.K/W] [m2.K/W] [ks/m2] [kg/m2]
  P4-500 50x249x599 EIW 30 - - - 6,7 0,80
  P2-500 75x249x599 EIW 60 34 - - 6,7 1,10
  P2-500 100x249x599 EIW 120 37 0,77 0,73 6,7 1,45 / 1,1
  P2-500 PD 100x249x599 EIW 120 37 0,77 0,73 6,7 1,45 / 1,1
  P2-500 125x249x599 EIW 120 39 0,96 0,91 6,7 1,80
  P2-500 150x249x599 EIW 120 41 1,15 1,10 6,7 2,15 / 1,5
  P2-500 PD 150x249x599 EIW 120 41 1,15 1,10 6,7 2,15 / 1,5
 • Expedičné údaje

  Expedičné údaje - Ytong presná tvárnica priečková

  výrobný
  rozmer
  š x v x d
  objem
  výrobkov
  na palete
  počet
  kusov
  na palete
  plocha
  muriva
  na palete
  expedičná
  hmotnosť
  palety1)
  spotreba
  malty na
  1 paletu
  [mm] [m3/pal] [ks/pal] [m2/pal] [kg] [kg] [kg/pal]
  P4-500 50x249x5992) 1,163 156 23,4 - 1073 19
  P2-500 75x249x599 1,342 120 18,00 893 - 18
  P2-500 100x249x5993) 1,342 90 13,50 893 - 19 / 15
  P2-500 PD 100x249x5993) 1,342 90 13,50 893 - 19 / 15
  P2-500 125x249x599 1,342 72 10,80 893 1068 19
  P2-500 150x249x5993) 1,342 60 9,00 893 1067 19 / 14
  P2-500 PD 150x249x5993) 1,342 60 9,00 893 1067 19 / 14

  1) Expedičná hmotnosť palety je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% hmotnostnej vlhkosti, vrátane palety.
  2) Výrobok na palete je opatrený ochrannou vrstvou pórobetónu, alternatívne bez ochrannej vrstvy pri počte 144 ks na palete.
  3) Priečkové tvárnice šírky 100 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami aj s perom a drážkou.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Ytong presná tvárnica priečková

  Vlastnosti materiálu jednotka P2-500 P4-500
  Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 500 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm2 2,8 4,0
  Faktor difúzneho odporu μ [STN EN 1745] - 5 / 10 5 / 10
  Výpočtová tiaž muriva kN/m3 6,75 6,75
  Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m 0,20 0,20
  Merná tepelná kapacita c [STN EN 1745] kJ/(kg.K) 1,0 1,0
  Prídržnosť N/mm2 0,3 0,3
 • Dokumenty na stiahnutie