Prekladový trámec

Prekladový trámec
 • Jednoduchá manipulácia
 • Nízka hmotnosť
 • Vysoká presnosť
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vysoká únosnosť pri spriahnutí s nadmurovkou
 • Podklad pre povrchové úpravy zhodný s murivom
 

Výrobok

Vystužený pórobetón značky
P4,4 - 600

Obchodný názov

Ytong - prekladový trámec
P4,4 - 600

Použitie

Preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách v spojení s nadmurovkou z presných tvárnic Ytong P2-400 alebo so železobetónovou doskou. Nosnosť montovaného prekladu je zaručená, iba ak sa prekladový trámec použije ako systémový prvok s nadmurovaným min. jedným radom tvárnic Ytong výšky 249 mm, min. pevnostnej triedy P2-400. Samotné prekladové trámce sú nenosné, je možné ich použitie do nenosných priečok. Pri nadmurovaní sú medzery medzi tvárnicami neprípustné, zvislé škáry musia byť zlepené, aj keď sa použijú tvárnice s perom a drážkou.

Profilovanie

Hladké

Spracovanie

Viď postup montáže

Rozmerová tolerancia

Dĺžka ± 3 mm, šírka ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Stupeň horľavosti

Podľa "Rozhodnutia 96/603" Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti "A" bez skúšania a spĺňa kritéria triedy "A1" podľa STN EN 13501-1

Malta

Malta na murovanie na tenké škáry s pevnosťou v tlaku minimálne 10 Mpa.

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:
vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón
Keramické obklady:
priamo na murivo bez omietky
Vonkajšie omietky:
ľahké omietky určené pre pórobetón
Odporúčané kritériá:
pevnosť v tlaku Rd = 2 až 5 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu Roh ≥0,5 MPa
priľnavosť Rhz ≥ 0.2 MPa
koeficient nasiakavosti w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
ekvivalentná difúzna hrúbka sd ≤ 2,0 m
súčin w.sd ≤ 0,2 kg.m-1.h-0,5
objemová hmotnosť ρ = 800 až 1200 kg.m-3
paropriepustné a vodoodpudivé, dodržovať hrúbku vrstvy omietok doporučovanú výrobcom technologický postup, príprava podkladu, doba zrenia, povrchová úprava musí byť špecifikovaná výrobcom omietky

Doplnkové produkty

Ytong presná tvárnica, Malty, Náradie

Balenie

vo fóliach na paletách rozmeru: 1200 x 750 mm
 
 • Základné údaje

  Základní údaje - prekladový trámec

  dĺžka
  d
   
  výška
  v
   
  šírka
  š
   
  maximálna
  svetlosť
  otvoru
  minimálna
  úložná
  dĺžka
  výpočtové zataženie
  montovaného prekladu
  centrické bez vl. tiaže
  Požiarna
  odolnosť
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [qd kN/m] min.
  1150125+2502x12575020070,6REI 60
  1300125+2502x12590020068,4REI 60
  1500125+2502x125110020060,6REI 60
  1750125+2502x125125025045,5REI 60
  *2000125+2502x125150025033,4REI 60
  *2250125+2502x125175025024,4REI 60
  *2500125+2502x125200025020,2REI 60
  *2750125+2502x125225025017,1REI 60
  *3000125+2502x125250025013,5REI 60
  1150125+2502x15075020060,5REI 60
  1300125+2502x15090020056,0REI 60
  1500125+2502x150110020052,6REI 60
  1750125+2502x150125025049,4REI 60
  *2000125+2502x150150025035,6REI 60
  *2250125+2502x150175025025,9REI 60
  *2500125+2502x150200025021,5REI 60
  *2750125+2502x150225025018,1REI 60
  *3000125+2502x150250025014,5REI 60
  1150125+2503x12575020098,5REI 60
  1300125+2503x12590020092,6REI 60
  1500125+2503x125110020085,1REI 60
  1750125+2503x125125025070,1REI 60
  *2000125+2503x125150025051,5REI 60
  *2250125+2503x125175025037,5REI 60
  *2500125+2503x125200025031,1REI 60
  *2750125+2503x125225025026,3REI 60
  *3000125+2503x125250025021,3REI 60

  * Pri zabudovaní je nutné montážne podoprieť

 • Expedičné údaje

  Expedičné údaje - prekladový trámec

  dĺžka
  d
   
  výška
  v
   
  šírka
  š
   
  hmotnosť
  1 ks trámec
   
  expedičná
  hmotnosť
  palety1)
  [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [kg/pal]
  1150125+2502x12515380
  1300125+2502x12517428
  1500125+2502x12519476
  1750125+2502x12523572
  *2000125+2502x12526644
  *2250125+2502x12529716
  *2500125+2502x12532788
  *2750125+2502x12535860
  *3000125+2502x12539956
  1150125+2502x15020308
  1300125+2502x15023340
  1500125+2502x15026388
  1750125+2502x15031452
  *2000125+2502x15035516
  *2250125+2502x15039564
  *2500125+2502x15044628
  *2750125+2502x15048692
  *3000125+2502x15053756
  1150125+2503x12515380
  1300125+2503x12517428
  1500125+2503x12519476
  1750125+2503x12523572
  *2000125+2503x12526644
  *2250125+2503x12529716
  *2500125+2503x12532788
  *2750125+2503x12535860
  *3000125+2503x12539956

  1) Expedičná hmotnosť palety je vypočítaná z priemernej objemovej hmotnosti pri 30% hmotnostnej vlhkosti, so započítaním hmotnosti palety 20 kg.
  * Pri zabudovaní je nutné montážne podoprieť

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - prekladový trámec

  Vlastnosti materiálu jednotka P4,4-600
  Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnostikg/m3600
  Hodnota charakteristickej pevnosti v tlakuN/mm24,4
  Výpočtová tiažkN/m38,1
  Súčiniteľ tepelnej vodivostil λ10 DRY (P 50 %)W/(m.k)0,15
  Faktor difúzneho odporu μ-5/10
  Súčiniteľ konvenčného zmraštenia εmm/m0,20
 • Dokumenty na stiahnutie