Lepiaca malta

 • Suchá zmes na tenkovrstvové murovanie
 • Ľahko spracovateľná
 • Nízka spotreba
 • Priľnavá
 • Ekologicky neškodná
 

Výrobok

Návrhová malta na murovanie na tenké škáry (T)

Norma/predpis

EN 998-2

Použitie

Malta je určená na tenkovrstvové murovanie presných pórobetónových tvárnic Ytong. Je určená na vnútorné i vonkajšie použitie.

Zloženie:

Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Spracovanie

Obsah vreca (17 kg) postupne vsypeme do čistej vody s množstvom 4,8 litra a premiešame elektrickým pomalobežným miešačom s vhodným miešadlom [1], až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znovu premiešame. V prípade potreby je možné maltu rozriediť s 1 – 2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny.
Podklad na nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou Ytong so zubom 5 × 5 mm [2] na vodorovné, pri hladkých tvárniciach i na zvislé, škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovým kladivkom tak, aby maly škáry rovnakú hrúbku 1 – 3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

Dôležité upozornenia

Dodatočné pridanie spojív, kameniva a iných prísad, ako aj preosievanie malty, je neprípustné. Na rozrobenie malty je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1 008. Nespracovávajte pri teplotách vzduchu a muriva nižších ako + 5 °C.

Bezpečnosť a hygiena

Pri práci so zmesou dodržujte platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri manipulácii používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.

Balenie a skladovanie

V papierových vreciach 17 kg skladujte v suchu, chráňte pred vlhkom. Pri dodržaní stanovených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov.
 
 • Základné údaje

  Základné údaje – Ytong lepiaca malta

  hodnota jednotka
  Sypná hmotnosť1 700kg/m3
  Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty1 400 - 1 500kg/m3
  Zrnitosť0-0,63mm
  Spotreba vody4,8l/vrece
  Opakované premiešanie po5min
  Minimálna teplota spracovania≥ 5°C
  Doba spracovateľnosti3 - 4hod
  Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia)2 - 5dni
  TrvanlivosťPosúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD)
  Skladovateľnosť12mesiac
  Obsah vreca17kg
  Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi1,45/1 mmkg/m2, kg/m3
  Minimálná hrúbka vrstvy1mm
  Maximálná hrúbka vrstvy3mm
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong lepiaca malta

    hodnota jednotka
  Pevnosť v tlakuTrieda M5N/mm2
  Pevnosť v ťahu za ohybu1,45N/mm2
  Súdržnosť, prídržnosťmin. 0,5N/mm2
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 50 %0,47W/(m.k)
  Tepelná vodivosť deklarovaná λ10, DRY P = 90 %0,54W/(m.k)
  Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) ≤ 15-
  Reakcia na oheň tr. A1f-
  Kapilárna absorpcia vody max. NPDkg/(m2.min0,5)

  NPD = nebolo stanovené

 • Dokumenty na stiahnutie