Vysokoškolská súťaž

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Cieľ súťaže :

Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelno-izolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Účastníci súťaže:

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

23.ročník študentskej súťaže - akademický rok 2017/2018

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Téma
DOWNTOWN KERLING - BANSKÁ ŠTIAVNICA
Multifunkčný mestský blok KERLING, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici Downtown Kerling, ako rázcestie medzi moderným a historickým alebo vstupná brána do Banskej Štiavnice

Motto

„Návštevníci, čo prichádzate do Banskej Štiavnice, nebojte sa snívať s otvorenými očami. Prichádzate do údolia veľkého javiska dejín. Storočia kráčajú vedľa vás a mlčky vás pozdravujú.“

Anton Hykisch, prozaik, dramatik, diplomat
 

Stiahnite si zadanie sútaže TU...

Zoznam víťazov 22. ročníku študentskej súťaže Xella

1.cena:Luděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2000€
2. cena:Branislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cena:Maroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cena:Jakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €
Odmena:Bc. Tatiana KuvaFakulta architektury STU Bratislava
Odmena:Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Cena riaditeľa Moravskej galérie:Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena predsedy poroty:Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všetky ceny a odmeny vrátane cien médií budú odovzdané v Senátu PČR v Prahe v rámci výstavy projektov v Chodbe podpredsedov v dňoch 9. - 22.5. 2017. Termín predania: 9.5. 2017 v 17 hodin pri vernisáži výstavy