Vysokoškolská súťaž

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Cieľ súťaže :

Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelno-izolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Účastníci súťaže:

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

22.ročník študentskej súťaže - akademický rok 2016/2017

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Téma
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto
„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti““

(Theodore Roosevelt, 26. prezident USA)
 

Registrácia do Študentskej súťaže (sk)

Registration for the Student competition (en)