Vysokoškolská súťaž

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Cieľ súťaže :

Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelno-izolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Účastníci súťaže:

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

22.ročník študentskej súťaže - akademický rok 2016/2017

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Téma
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto
„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti““

(Theodore Roosevelt, 26. prezident USA)
 

Zoznam víťazov 22. ročníku študentskej súťaže Xella

1.cena:Luděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2000€
2. cena:Branislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cena:Maroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cena:Jakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €
Odmena:Bc. Tatiana KuvaFakulta architektury STU Bratislava
Odmena:Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Cena riaditeľa Moravskej galérie:Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena predsedy poroty:Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všetky ceny a odmeny vrátane cien médií budú odovzdané v Senátu PČR v Prahe v rámci výstavy projektov v Chodbe podpredsedov v dňoch 9. - 22.5. 2017. Termín predania: 9.5. 2017 v 17 hodin pri vernisáži výstavy