Vysokoškolská súťaž

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Cieľ súťaže :

Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Hľadanie a prezentácia súčasnej architektúry, prehĺbenie znalosti o stavebnom systéme Ytong, tepelno-izolačných doskách Ytong Multipor a vápenno-pieskových tvárniciach Silka a možností ich využitia v praxi.

Účastníci súťaže:

Študenti a študentky (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.

Pripravujeme: 22. ročník študentskej architektonickej súťaže

Pracovný názov: Nová budova Moravskej galérie v Brne - moderné zbierky
Lokalita: Brno-stred

 

Posledný uskutočnený 21.ročník študentskej súťaže - akademický rok 2015/2016

Mikrovinárstvo a vinohradnícky skanzen vo Svätom Jure

Zadanie:
PRIESTOR PRE REFRESH VO VINORADE

Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure

Motto:
„Víno a architektúra majú veľa spoločného v zmyslovom vnímaní svojich vlastností, poskytovaní zážitkov a vytváraní nálad a atmosféry. Sú súčasťou kultúrnej histórie“

(Ján M. Bahna, architekt)
 

Protokol zo zasadnutia poroty sútaže tu....

Ocenené projekty

1.cena

Návrh č. 49 kód 724 471

Projekt č.49
Download PDF

Novotný Ondřej, Bc.
Malý Filip, Bc.
FA VUT Brno

2.cena

Návrh č. 37 kód 645 399
Projekt č.37
Download PDF

Berecová Kristína, Bc.
Blašková Ľubomíra, Bc.
Krcho Michal, Bc.
Lečko Lukáš, Bc.
FA ČVUT Praha

3.cena

Návrh č. 40 kód 583 012

Projekt č.40
Download PDF

Slováček Jakub
FA VUT Brno

4.miesto

Návrh č. 27 kód 137 210

Projekt č.11
Download PDF

Lazorová Lenka

FU TU Košice

4.miesto

Návrh č. 11 kód 520 129

Projekt č.27
Download PDF

Drobňák Maroš
Hamara Radoslav
FU TU Košice

5.miesto

Návrh č. 9 kód 736 885

Projekt č.9
Download PDF

Votoček Jan
Šohájková johana
FA ČVUT Praha

6.miesto

Návrh č. 48 kód 183 968

Projekt č.48
Download PDF

Feno Radomír, Bc.
FA VUT Brno