Strop Ytong Ekonom

Strop Ytong Ekonom
 • Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete
 • Inovatívne riešenie s úsporou nákladov až 29 %
 • Maximálna variabilita dispozície
 • Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm)
 • Inovácia podľa EPBD 2020
 

Norma/predpis

Vložky: TO-13/0011
Nosníky: STN, EN, TO…podľa dodávateľa
Betón: STN EN 206-1

Popis výrobku a použitie

Systém Ytong Ekonom – montovaný konštrukčný systém pre stropy, skladajúci sa zo ŽB nosníkov Ytong a vložiek Ytong+.
Každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1× Ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.
Montáž tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podoprenie konštrukcie (prípadné nadvýšenie v tabuľke),
3. položenie vložiek,
4. zálievka betónom.
Položené konštrukcie Ytong Ekonom sa nenadbetónovávajú, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Minimálna trieda betónu pre zálievku je C20/25. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.

Stropné nosníky

Priehradová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu 120 × 40 mm.
Betón: C20/25
Výstuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M
Vystuženie: pozri tabuľku
Štandardné osové rozstupy nosníkov: 680 mm
Uloženie nosníkov: 150 mm, ak statik neurčí inak
Dĺžky nosníkov: 1,0–8,20 m po 0,20 m
Rozmerové tolerancie:
dĺžka +50/-10 mm
šírka ±3 mm
výška ±3 mm

Stropné vložky

Pórobetón tr. P4-500.
Tepelná vodivosť: λ = 0,13 W/ (m.K)
Rozmery vložiek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm


Rozmerové tolerancie:
šírka ±1,5 mm
výška ±1,5 mm
dĺžka ±1,5 mm
Uloženie vložiek:
min. 20 mm

Reakcia na oheň

Trieda A1 – nehorľavé STN EN 13501-1

Požiarna odolnosť

REI 30 bez omietky
REI 60 s 20 mm omietkou

Zvuková izolácia stropu Ytong ekonom

Na splnenie požiadavky krokovej i vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm. Týmto spôsobom zaistíme Ln,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a Rw = 48 dB (vážená stavebná nepriezvučnosť).
Ytong Strop Ekonom
 • Vlastnosti a zaťaženia

  Stavebnofyzikálne vlastnosti

  hrúbka konštrukcie priemerný tepelný odpor
  stropnej konštrukcie
  index stavebnej vzduchovej
  nepriezvučnosti
  normalizovaná hladina
  krokového hluku
  mm R [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 0,68 47 (-2; -5) 88 (-13)
  200 0,65 45 (-1; -4) 90 (-13)

  Vlastnosti materiálu

  Vlastnosti materiálu Jednotka P4-500
  Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m3 500
  Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb N/mm² 4,2
  Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10 dry W/(m.K) 0,130
  Výpočtová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λu W/(m.K) 0,137
  Faktor difúzneho odporu μ [STN EN 1745] - 5/10
  Merná tepelná kapacita c [STN EN 1745] kJ/(kg.K) 1,0
  Súčiniteľ konvenčného zmraštenia ε mm/m -0,20
  Prídržnosť N/mm² 0,3

  Zaťaženie pre strop hrúbky 250 mm

    charakteristická
  hodnota
  čiastkový súčiniteľ
  zaťaženia
  návrhová
  hodnota
    kN/m² γ kN/m²
  Vlastná tiaž stropu 2,12 1,35 2,87
  Ostatné stále zaťaženie 2,20 1,35 2,97
  Užitočné zaťaženie 2,00 1,50 3,00

  Zaťaženie pre strop hrúbky 200 mm

    charakteristická
  hodnota
  čiastkový súčiniteľ
  zaťaženia
  návrhová
  hodnota
    kN/m² γ kN/m²
  Vlastná tiaž stropu 1.74 1,35 2,35
  Ostatné stále zaťaženie 2,20 1,35 2,97
  Užitočné zaťaženie 2,00 1,50 3,00
 • Strešné nosníky typu A, C

  Statické parametre - kompletná tabulka

  Stropné nosníky Ytong typu A pre konštrukciu hr. 250 mm

  typ rozmery
  d × š × mm
  svetlosť plocha spodnej
  výstuže
  hmotnosť nadvýšenie
  pre strop Ytong
  Ekonom
  použitie
    mm m ASC[mm2] kg mm  
  Ytong 1,00/A 1 000 × 120 × 205 0,70 100,5 12,22 - strop
  Ytong
  Ekonom
  hr. 250 mm
  Ytong 1,20/A 1 200 × 120 × 205 0,90 100,5 14,66 -
  Ytong 1,40/A 1 400 × 120 × 205 1,10 100,5 17,10 -
  Ytong 1,60/A 1 600 × 120 × 205 1,30 100,5 19,55 -
  Ytong 1,80/A 1 800 × 120 × 205 1,50 100,5 21,99 -
  Ytong 2,00/A 2 000 × 120 × 205 1,70 100,5 24,43 -
  Ytong 2,20/A 2 200 × 120 × 205 1,90 100,5 26,88 -
  Ytong 2,40/A 2 400 × 120 × 205 2,10 100,5 29,32 -
  Ytong 2,60/A 2 600 × 120 × 205 2,30 100,5 31,76 -
  Ytong 2,80/A 2 800 × 120 × 205 2,50 100,5 34,21 -
  Ytong 3,00/A 3 000 × 120 × 205 2,70 100,5 36,65 -
  Ytong 3,20/A 3 200 × 120 × 205 2,90 100,5 39,09 -
  Ytong 3,40/A 3 400 × 120 × 205 3,10 100,5 41,54 -
  Ytong 3,60/A 3 600 × 120 × 205 3,30 157,1 45,58 -
  Ytong 3,80/A 3 800 × 120 × 205 3,50 157,1 48,11 -
  Ytong 4,00/A 4 000 × 120 × 205 3,70 157,1 50,64 -
  Ytong 4,20/A 4 200 × 120 × 205 3,90 157,1 53,18 -
  Ytong 4,40/A 4 400 × 120 × 205 4,10 235,6 58,42 -
  Ytong 4,60/A 4 600 × 120 × 205 4,30 235,6 61,08 -
  Ytong 4,80/A 4 800 × 120 × 205 4,50 235,6 63,73 -
  Ytong 5,00/A 5 000 × 120 × 205 4,70 339,3 70,46 -
  Ytong 5,20/A 5 200 × 120 × 205 4,90 339,3 73,27 5
  Ytong 5,40/A 5 400 × 120 × 205 5,10 383,3 77,96 10
  Ytong 5,60/A 5 600 × 120 × 205 5,30 383,3 80,84 15
  Ytong 5,80/A 5 800 × 120 × 205 5,50 452,4 86,88 15
  Ytong 6,00/A 6 000 × 120 × 205 5,70 452,4 89,87 20
  Ytong 6,20/A 6 200 × 120 × 205* 5,90 452,4 92,87 20
  Ytong 6,40/A 6 400 × 120 × 205* 6,10 452,4 95,87 20
  Ytong 6,60/A 6 600 × 120 × 205* 6,30 452,4 98,86 25
  2 × Ytong 6,20/A 6 200 × 120 × 205** 5,90 2 × 452,4 = 904,8 92,87 10 zdvojené
  nosníky
  2 × Ytong 6,40/A 6 400 × 120 × 205** 6,10 2 × 452,4 = 904,8 95,87 10
  2 × Ytong 6,60/A 6 600 × 120 × 205** 6,30 2 × 452,4 = 904,8 98,86 15
  2 × Ytong 6,80/A 6 800 × 120 × 205** 6,50 2 × 452,4 = 904,8 101,86 20
  2 × Ytong 7,00/A 7 000 × 120 × 205** 6,70 2 × 452,4 = 904,8 104,85 25

  * nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia na 1,70 kN/m²
  ** zdvojené nosníky = nutné dávať 2 ks nosníkov vedľa seba

  pozn.: Individuálne je možné riešiť stropné konštrukcie až do svetlosti 7,9 m

   

  Statické parametre - kompletná tabulka

   

  Stropné nosníky Ytong typu C pre konštrukciu hr. 200 mm

  typ rozmery
  d × š × mm
  svetlosť plocha spodnej
  výstuže
  hmotnosť nadvýšenie
  pre strop Ytong
  Ekonom
  použitie
    mm m ASC[mm2] kg mm  
  Ytong 1,00/C 1 000 × 120 × 175 0,70 100,5 11,92 - strop
  Ytong
  Ekonom
  hr. 200 mm
  Ytong 1,20/C 1 200 × 120 × 175 0,90 100,5 14,30 -
  Ytong 1,40/C 1 400 × 120 × 175 1,10 100,5 16,68 -
  Ytong 1,60/C 1 600 × 120 × 175 1,30 100,5 19,06 -
  Ytong 1,80/C 1 800 × 120 × 175 1,50 100,5 21,45 -
  Ytong 2,00/C 2 000 × 120 × 175 1,70 100,5 23,83 -
  Ytong 2,20/C 2 200 × 120 × 175 1,90 100,5 26,21 -
  Ytong 2,40/C 2 400 × 120 × 175 2,10 100,5 28,60 -
  Ytong 2,60/C 2 600 × 120 × 175 2,30 100,5 30,98 -
  Ytong 2,80/C 2 800 × 120 × 175 2,50 100,5 33,36 -
  Ytong 3,00/C 3 000 × 120 × 175 2,70 100,5 35,75 -
  Ytong 3,20/C 3 200 × 120 × 175 2,90 100,5 38,13 -
  Ytong 3,40/C 3 400 × 120 × 175 3,10 157,1 42,02 -
  Ytong 3,60/C 3 600 × 120 × 175 3,30 157,1 44,49 -
  Ytong 3,80/C 3 800 × 120 × 175 3,50 157,1 46,96 -
  Ytong 4,00/C 4 000 × 120 × 175 3,70 235,6 51,90 -
  Ytong 4,20/C 4 200 × 120 × 175 3,90 339,3 57,91 -
  Ytong 4,40/C 4 400 × 120 × 175 4,10 339,3 60,67 -
  Ytong 4,60/C 4 600 × 120 × 175 4,30 383,3 65,02 5
  Ytong 4,80/C 4 800 × 120 × 175 4,50 452,4 70,45 5
  Ytong 5,00/C 5 000 × 120 × 175 4,70 452,4 73,38 10
  Ytong 5,20/C 5 200 × 120 × 175 4,90 452,4 76,32 10
  Ytong 5,40/C 5 400 × 120 × 175 5,10 452,4 79,25 15
  Ytong 5,60/C 5 600 × 120 × 175 5,30 452,4 82,12 20
  Ytong 5,80/C 5 800 × 120 × 175 5,50 452,4 85,12 25
  Ytong 6,00/C 6 000 × 120 × 175 5,70 452,4 88,06 30
  2 × Ytong 5,80/C 5 800 × 120 × 175 5,50 2 × 452,4 = 904,8 86,88 15 zdvojené
  nosníky
  2 × Ytong 6,00/C 6 000 × 120 × 175 5,70 2 × 452,4 = 904,8 89,87 20

  * nosníky s redukovanou hodnotou charakteristického ostatného stáleho zaťaženia na 1,50 kN/m²
  ** zdvojené nosníky = nutné dávať 2 ks nosníkov vedľa seba

 • Stropná vložka P4 - 500

  Stropná vložka Ytong+ Ekonom P4-500

  názov rozmery
  š × v × d
  kusov
  na

  stropu
  kusov
  na
  palete
  objem
  na
  palete
  obsah
  palety
  expedičná
  hmotnosť
  expedičná
  hmotnosť
  palety
    mm ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/ks kg/pal
  Ytong+ Ekonom 250 249 × 250 × 599 5,5 36 1,269 6,545* 24,70 909
  Ytong+ Ekonom 200 249 × 200 × 599 5,5 42 1,167 7,636* 19,50 839
  Ytong+ Ekonom 100 125 × 100 × 599 1,0 96 0,700 - 5,11 510

  * Celková plocha stropu vrátane priečnych rebier v odstupoch po 1,0 m a stropných nosníkov, ktoré sa objednávajú na základe výkresu skladby

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Konštrukčné detaily

  Ukážka konštrukčných detailov